Uw teruggave en afname van stroom mogen tegen elkaar afgestreept worden, dit noemt men salderen. Uw opgewekte zonne-energie wordt weer terug geleverd aan het net. . U mag net zoveel stroom salderen als dat u verbruikt.

Wat is terugleveren?

In de elektriciteitskabel die naar je meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Stroom ging altijd je huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op je dak verandert dat. De door je panelen geproduceerde stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch terug. Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we 'terugleveren'. Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op en valt dus niet onder terugleveren. Je energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van je zelf opgewekte stroom nooit te zien, ook niet als je een slimme meter hebt. Jijzelf wel, als je tenminste een monitoringssysteem bij je panelen hebt.

Maandbedrag verlagen

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan. Normaal gesproken kun je ook later op ieder moment je termijnbedrag met - maximaal - zo'n 20% laten verlagen.

Meer energie leveren dan je afneemt

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt, maar je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een 'redelijke terugleververgoeding' voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Uit ons onderzoek van april 2018 blijkt dat de huidige vergoedingen variëren van zo'n €0,04 tot €0,12 per kWh. Gezien de grote verschillen loont het om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten. U kunt zelf bij uw energieleverancier opvragen wat de hoogte is van de terugleververgoeding. Let op! Als je van dezelfde leverancier ook aardgas afneemt zal dit bedrag meestal weggestreept worden tegen een hoger bedrag dat je betaalt voor aardgas.

“De Tweede kamer heeft besloten dat de behandeling van het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling per 1 januari 2023 wordt afgebouwd, tijdelijk wordt stopgezet totdat er een nieuw kabinet gekozen is” 

Meer informatie salderingsregeling

Hot Solar Deals

Voor iedereen die van heldere afspraken houdt en volledig ontzorgd wil worden.